Mladá fronta - knihy Suri & Kata

Detektivní komixy Suri & Kata vycházely v časopise Mateřídouška v letech 2014-2018. Vznikla rovněž kniha Sebraných spisů a speciál Dobrodružství ve Velrybí zátoce. Komixy jsem napsal i nakreslil. 
Některé komixy si s dětmi můžete prohlédnou a vyluštit na Facebooku Suri & Kata.

Výběr prací

© 2020 Libor Drobný